Zeka
Zeka

Zeka Testi için Dikkat Edilmesi Gerekenler


Zeka gelişimi için okul öncesi yaşlar oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem,  0-6 yaş grubunu kapsamaktadır. Bu dönem hem çocuk hem de aile için kritik bir aralıktır. Çocuklar, dünyaya geldikleri andan itibaren, büyük bir merak ve ilgi ile gördükleri ve duydukları her şeyi hafızalarına kaydederler. En büyük yanılgı esasında bebek ve çocukların birçok şeyi algılamadığı yönündedir. Ancak durum bunun tam tersi olup, çocuklar küçük dahi olsalar, etraflarında meydana gelen pek çok şeyi algılar ve kayıt ederler. Bu açıdan çocuklara okul öncesi eğitim vermek büyük bir önem taşımaktadır. Bu süreçte bilgiye ve öğrenmeye aç olan çocuklar daha hızlı öğrenirler. Yapılan araştırmalara göre okulöncesi belli bir eğitim alan çocukların, akranlarına oranla akademik olarak daha ileride oldukları tespit edilmiştir.

Zeka Testi Nedir?

Zeka testi kavramına geçmeden önce kısa bir tanımla zeka; bilgiyi anlamlı hale getirerek kavrama ve kullanabilme, hatırlama, bilgiyi elde etme, nesne-fikir ilişkisi kurabilme olarak tanımlanabilir. Dünya üzerinde yaşayan her bireyin kendine özgü bir potansiyeli ve gelişim hızı vardır. Ancak bedensel ve zihinsel gelişimin en hızlı olduğu dönem 0-6 yaş aralığıdır. Bu dönemde çocukların kendi farklılıklarını ve potansiyellerini keşfetmeleri, zeka gelişimleri ile doğru orantılıdır.

Özellikle son zamanlarda, ebeveynler tarafından çocuklarının zeka düzeyini öğrenmek için zeka testi yaptırma oranları artmıştır. “Çocuğumun zeka düzeyini öğrenmek istiyorum” ya da “Çocuğumun yaşıtlarına göre daha geride olduğunu düşünüyorum” gibi taleplerle anne ve babalar tarafından zeka testi yaptırılmaktadır. Zeka testleri çocuklar hakkında, gelişim düzeyleri ve bireysellikleri gibi konularda yarar sağlamaktadır. Peki, çocuklara zeka testi ne zaman uygulanmalıdır?

Zeka Testleri Ne Zaman ve Hangi Amaçlar için Uygulanmalıdır?

Anne ve babaların, çocuklarının zeka seviyelerini merak etmeleri gayet normal bir durumdur. Ancak zeka testleri, çocuğun bu uygulamadan nasıl yarar sağlayacağı dikkate alınarak yapılmalı; yani amaç değil araç olmalıdır.

Zeka ve gelişim testleri, genel olarak çocukların kritik evresi olan okul öncesi dönemde iki duruma bağlı olarak yapılmaktadır; üstün performans ya da yetersiz performans. Her iki durumda da yapılan zeka testleri çocuğun ilerideki yaşamının planlanması için önemlidir. Her iki durumda da zeka testi yaptırmak isteyen ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken noktalar vardır.

zeka testi amacı nedir
zeka testi amacı nedir

Gelişim geriliği ve yetersiz performanstan şüphe edildiği takdirde:

  • Yetersiz öz bakım becerileri (anne ve baba olmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayamama)
  • Okuma, yazma ya da etkin bir şekilde dinleme becerilerinde yetersizlik
  • Okulda ya da aile içinde iletişim kuramama, uyum sorunları

Üstün performans gözlemlendiği durumlarda:

  • Akranlarına oranla, geniş dil becerisi ve kelime kapasitesi
  • Hızlı öğrenebilme ve kavrama becerisi
  • Yüksek yaratıcılığa sahip olma

 

Zeka Testi Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle çocuğun zeka testine ihtiyacı olup olmadığı, yapılacak zeka testinin amacı, uygulama sonrası yapılması gerekenler ve olası durumlar ile ilgili pek çok konu bir uzman danışmanlığında değerlendirmelidir. Genel olarak ebeveynlerin ve öğretmenlerin gözlemleri sübjektif ya da az olabilmektedir. Bu yüzden doğru tespit yapabilmek için alanında uzman kişilere başvurulmalıdır.

4-13 yaş arası çocuklar için zeka becerilerini geliştiren oyunlaştırılmış egzersizlerle tanıştınız mı? Henüz tanışmadıysanız MentalUP Eğitici Zeka Oyunu’nu incelemenizi tavsiye ederiz.

Zeka testleri, günümüzün en önemli teknolojilerindendir. Bu testlerin geliştirilme süreçleri oldukça zorlu ve uzundur. Ancak tüm bunlara rağmen geliştirilen bu testlerin güvenilirliği ve güncelliği zaman içerisinde yitirilebilir. Dolayısıyla uygulanan test hangisi olursa olsun sonuçların hata açıklık payı olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu yüzden özellikle ebeveynler tarafından sonuçlar tartışmasız doğruymuş gibi kabul edilmemeli ve ne olursa olsun çocuk desteklenmelidir. Temel almanız gereken ilke, çocuğunuzun zeka seviyesi ne olursa olsun onun gelişimini desteklemek odaklı olmalıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

indian escorts in dubai pornocu porno hikayeler sex hikayesi hd porno izle paply.org