• Kişisel Gelişim

    Geçmişin yükünden kurtulmak

    Tüm şarkılar, geçmişi yad etmenin ürünüdür. Bir nevi geviş getirmedir bu… İster yerli isterse yabancı olsun, hangi şarkıyı ele alırsak alalım hepsi geçmişi anımsamanın ve bugüne yansıtmanın ürünüdür. Örnek olarak her hangi bir…