Sosyoloji

Sosyoloji Nedir? Sosyolojik Bakış Açısı Nedir?


Anlamını sadece akademik çevrelerin irdelediği , gencinden yaşlısına birçok kişinin ‘toplum bilimi’ diye geçiştirdiği bir terimdir sosyoloji. Bu yapılan geçiştirme tanım; Kafdağına küçük bir delikten bakmakla benzeştirilebilir. Bizleri bu kadar derinden etkileyen ve insanlığın ilerlemesinde büyük yapı taşları oluşturan sosyoloji biliminin önemini, ne yazık ki özellikle orta doğu coğrafyası toplulukları, anlamamakta ısrar etmektedir.

Peki insanlığı her yönüyle etkileyen ‘Sosyoloji Bilimi’ neyi ifade etmektedir ?

Sosyoloji Nedir?

Kelimenin kökenini irdelediğimizde , Latince ”socius” (dost, arkadaş) kelimesi ile Yunanca ”logy” (bilim) ekinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu iki devasa dili bir araya getirerek birleştiren düşünür ise Auguste Comte‘dur. Comte, sosyolojinin isim babasıdır. Çok değil, sadece günümüz (2018) yılından 100 yıl önce ilk kez kullanmıştır.

 

A.Comte‘dan öncesine gidersek Aristo ve Eflatuna kadar uzayan bir sürecin içerisine girmiş oluruz. Hatta Biruni, İbn-i Haldun ve Farabi dönemini de kapsayan bir süreçtir bu. Tanımlar dönemin koşullarına, toplumların yapısına göre değişkenlik göstererek günümüze kadar gelmiştir. Sosyolojiyi günümüz şartları ile en iyi ele alan sosyolog Rene Maunier’dir. Maunier konuyu anlaşılır bir şekilde özetlemiştir:

Zaman ve mekanda gözlemlenebilen insan toplumlarını vasıflayan, karşılaştıran ve açıklayan bir bilim dalıdır. Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere sosyoloji, antropolojinin bir alt dalıdır.

Bildiğimizi Sandığımız Şeyler

Sosyolojide herkesin bildiği değil de, bildiğini sandığımız taraflar incelenmektedir.

Anthony Giddens bu konu için şöyle söylemiştir. ”Sosyolojinin hepimizin bildiği şeyleri açıklıyor gibi görünmesi, üzerinde durulan sosyal hayattan ayrı düşünülemiyor olmasından kaynaklıdır. Yani; ”Ben bunu zaten biliyordum.” dediğimiz şeyler, esasında yapılmış olan sosyolojik bir takım araştırmalara  dayanmaktadır.

Çünkü sosyologlar; Gündelik hayatımızda nasıl davranışlar sergilediğimizi, alışkanlıklarımızı değiştiren etmenleri ve daha birçok konuyu derinlemesine analiz ederler. Aynı zamanda bu incelemeleri yaparken, bilimin olmazsa olmazı olan bilimsel gerçekleri baz alırlar.

Karl Marx’ın Toplum Analizi

Karl Marx’ın toplum incelemesinde materyalist tarihin etkileri oldukça çoktur. Materyalist tarih anlayışını biraz açacak olursak, tarihsel sürecin ve toplumsal koşulların anlaşılması olarak tanımlayabiliriz.

  • Bu teoriye göre; İnsanlar mevcudiyetlerinin sürekliliği ve toplumun gelişmesi için emek vermek ve üretmek zorundadır.
  • Marx’a göre bir toplumu anlayabilmek için, o toplumun alt yapısı olan ekonomisi ve üst yapısı olan yasal ve siyasal kurumları, ideoloji ve felsefesine bakmak gerekir.
  • Tarihsel materyalist toplum incelemesinde alt yapı ve üst yapının yanı sıra, toplumsal esaslar ve bilinç terimleri de oldukça önemlidir. Marx’a göre realiteyi belirleyen sadece bilinç veya bilinçaltı değildir. Bilinci belirleyen ise toplumsal gerçeklerdir. İnsanların düşünme tarzları, parçası oldukları toplumsal ilişkiler tarafından belirlenmektedir.

Sosyolojik Bakış Açısı Nedir?

Genel anlamda sosyoloji kelimesine; Toplumsal açıdan sosyal davranışları incelediği şeklinde bir özet geçilebilir. Toplumdaki tüm bireylerin diğer insanlar ile ilişkileri ya da anlam ifade edebilen tüm davranışları, sosyoloji bilimi ile doğrudan alakalıdır. Kendimiz dışındaki insanlar ile etkileşimimiz ve ilişkilerimiz, sosyal davranış oluşturmaktadır.

Sosyoloji ise, tüm toplulukların sosyal davranışlarını inceleyerek açıklayabilmek için, kendine özgü bilimsel bir bakış açısı geliştirmiştir. Elbette bu bakış açısı, bazı temel özelliklere dayanmaktadır. Bu temel özellikleri, sırası ile şu şekilde ifade edebiliriz;

  1. İnsan sosyal bir varlıktır.
  2. Sosyal davranış, öğrenilen bir davranış biçimidir.
  3. Toplum, insanların ait olduğu tüm topluluklar arasındaki en büyük topluluk grubudur.
  4. Birey, toplumun en küçük ünitesidir.
  5. İnsanlar tek tip değillerdir. Bu sebeple sosyal davranışlar da tek tip değildir.

Sosyolojinin neredeyse yeni sayılabilecek bir bilim dalı olması nedeniyle, psikoloji ile arasındaki fark birçok kişi tarafından berrak olarak algılanamamıştır. Sosyoloji, tamamen toplumu ve toplum davranışlarını incelemektedir. Psikoloji ise, tamamen bireyi ve birey davranışlarını incelemektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pornocu porno hikayeler sex hikayesi hd porno izle paply.org