şiddet

Şiddet Uygulayanların ve Şiddete Maruz Kalanların Özellikleri


Bu yazıda şiddet uygulayan kişilerin psikososyal özellikleri ile şiddete uğrayan kadınların psikososyal özellikleri incelenmektedir.

Şiddet uygulayanların özellikleri: Şiddet uygulayan kişilerin ruhsal bozukluğu olan kişiler olduğunu öne süren psikolojik bir yaklaşım mevcuttur. Şiddete maruz kalan kişinin masum ve savunmasız olduğu savunulur. Reddedilen bu yaklaşım şiddet olaylarını sadece “normal” olmayanların arasında araştırılmıştır. Halbuki ruhsal şiddet, olayların sadece %10‟unda görülmektedir (Gelles, 1993).

Yapılan araştırmalara göre kişilik bozuklukları şiddet uygulayan erkeklerde daha fazla görülmektedir. Alkol kullanımına öfkeli kişiler arasında yaygın olarak rastlanılmaktadır. Sosyolojik olarak incelendiğinde erkeğin saldırgan olmasını toplum normal görmekte iken kadınların şiddet içeren davranışlara sahip olması anormal davranışlar olarak görülmektedir. Bu sebepten dolayı erkek saldırganlığı adalet sistemi açısından da kabul gören bir davranıştır (N.Subaşı ve A.Akın, 2004). Şiddet uygulayan erkeklerin genel özelliklerine bakacak olursak kıskanç, kontrol isteği yüksek, alıngan, kadınları küçümseme, sürekli başkalarını suçlama gibi davranışların birkaçını ya da tümünü gösterdiklerini görmekteyiz.

Erkeklerin kadınlara psikolojik, fiziksel, şiddet ve saldırganlık uygulamaları sosyolojik ve feminist yönden araştırıldığında da aynı bulgulara ulaşılıyor. Erken dönem psikanalitik teoriye göre; erkeklerde güç açısından cesaret, güçlülük, enerji, ataklık anlamlarına gelmektedir ve saldırganlık onaylanan temel bir içgüdü olarak açıklanır (T.Kara, 2011). Saldırgan kadınlar psikanalitik teoriye göre; sosyal cinsiyet roller açısından düşmanca duygular içinde ve kavgacı kişiler olarak değerlendirilmektedir (N.Subaşı ve A.Akın, 2004). Başka görüşler bağırmak gibi yani sözel saldırganlıktan başlayıp fiziksel şiddet eylemleri; tekmeleme, itmek, tokat atmak, yumruk atmak, dövmek, hatta cinayete kadar giden davranışlar olarak değerlendirilmektedir ( N.Subaşı ve A.Akın, 2004).

Şiddete maruz kalan kadınların özellikleri: Genellikle düşük sosyo-ekonomik düzeye sahiptirler, sosyal destekleri yoktur. Yaşları küçüktür ve ekonomik açıdan eşlerine bağımlıdırlar. Çocukluklarında aileleri tarafından şiddete maruz kalmışlardır. Duygusal yönden şiddet gören kadın katı bir aile yaşamında pasif olmaya zorlanmıştır. Aile içerisinde pasifleştirilen kadın sosyal açıdan yalnızdır. Şiddetin bütün ailelerde olduğuna inanmaktadır. Bunun yanı sıra asıl trajik olan ise çoğu kadının maruz kaldığı saldırgan biçimli davranışlarından kendini sorumlu tutmasıdır.

Şiddet öğrenilen bir davranıştır. Kocaları tarafından şiddete maruz kalan kadınlar çocuklarına şiddet uygulamaktadırlar. Çocukluk döneminde şiddetle karşılaşan bireyler, daha fazla şiddet uygulamaktadırlar (N.Subaşı ve A.Akın, 2004). Şiddete uğrayan kadınlar genellikle yaşadıkları şiddeti inkar etmektedirler. Benlik saygısının düşük olması ve/veya bağımlı kişilik özelliğinin bulunması, kadınlarda ciddi fizyolojik ve psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. (N.Subaşı ve A.Akın, 2004).

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir