Rüya Nedir? Neden Rüya Görürüz?


Rüya çeşitleri nelerdir, Rüya neden görülür sebepleri nelerdir, Rüya tabirleri gerçek midir hakkında bilgi.

Rüya, uyku sırasında zihinde beliren birtakım düşünce ve hayallerdir. Rüya gören kimse kendisini gerçekten bu hayallerin yarattığı alemde yaşıyor sanır.

Rüyalar bilinçaltı (şuuraltı) faaliyetlerinin eseridir. Bilinç (şuur), biz uyanıkken, hareketlerimizi düzenler. Bilinçaltı ise çeşitli düşüncelerin, duyguların, izlemlerin saklandığı yerdir. Uyanıkkken bilinç, bilinçaltının kapılarını kapalı tutar; uyku sırasında bilincin bu kontrolü kalkar, bilinçaltının kapıları açılır, kapalı kalmış istekler, düşünceler, duygular bir hayaller serisi halinde dışarıya uğrar.

Rüyaların Önemi:

İnsanlar hatırlanamayacak kadar eski çağlardan beri rüyaya büyük önem vermişlerdir. Bu arada, rüyalardan faydalanma yoluna gitmişler, rüya tabirleri onların hayatında önemli bir rol oynamıştır. Eskiden rüya yorumlarından uygun bir sonuç almadan asla savaşa gidilmezdi. Büyük İskender seferlerinde daima yanında rüya yorumcuları bulundururdu.

Önemli şehirlerden birinin kuşatılması uzamış, şehir bir türlü alınamamıştı. İskender şehri zapt etmekten vazgeçeceği sırada bir rüya gördü. Rüyasında bir satir zafer dansı yapıyordu. Yormucular, son bir hücum daha yaparsa, şehri alacağını söylediler. İskender onlara uyarak ertesi günü yeni bir hücuma geçti, gerçekten, şehri aldı. Etrüskler de, Romalılar da rüya yorumlarına büyük önem verirdi.

Genel olarak, Eski Yunan devletleri, Roma imparatorluğu zamanında rüyaya verilen değer asla azalmadı. Eski Yunan filozoflarından Heraclitus Uyanık olanlar için bir tek dünya vardır. Uykuda ise herkes kendi âlemine döner» demekle rüyanın önemini belirtmiştir. Sonradan rüya yorumlarına boş inanlar karıştı, zamanla eski önemini kaybetti.

İslam aleminde de rüyanın daima önemli bir rolü olagelmiştir, Tevrat’ta olduğu gibi Kuran’da da Hz. Yusuf’un firavunun rüyasını nasıl yorumladığı yazılıdır. Firavun rüyasında yedi zayıf öküzün yedi semiz öküzü yediğini görmüş, Hz. Yusuf bunu yedi bolluk yılından sonra yedi kıtlık yılı geleceğini, bunun için bolluk yıllarında tahıl depo etmek gerektiğini söylemiş, dediği yapılmış, gerçekten de rüyası doğru çıkmış. Din kitaplarının da rüyaya değer vermesi halk arasında rüyaların değerini artırmış, ancak zamanla rüya yorumları çeşitli boş inanlar kumkuması haline gelmiştir.

20. yüzyılın başlarından beri psikanalistler büyük bir önemle rüya üzerinde durmaya başladılar. Yapılan incelemeler ilerledikçe rüyaların önemi daha iyi anlaşılmaya başladı Bugün ruh tedavilerinde rüyalardan büyük ölçüde faydalanılıyor. Ne kadar tuhaf olursa olsun görülen bütün rüyaların bir anlamı vardır. Bilginler anlamsız rüya olacağını kabul etmezler. Yalnız, bugünkü yorumcular rüyanın olacakları değil, geçmiş olayları belirttiğine inanıyorlar.

Neden Rüya Görürüz:

Gördüğümüz rüyaların belirli sebepleri vardır. Rüyalar sebeplerine göre başlıca şu türlere ayrılabilir:

Dış Etkilerle Görülen Rüyalar: Bu gibi rüyaların sebebi çok basittir. Asla özel bir yoruma ihtiyaç göstermez. Bir zil sesi, sokaktaki bir gürültü, duyulan bir koku, bir ıslaklık gibi sebepler çeşitli rüyaların görülmesine yol açar. Psikanalistler bu alanda çeşitli denemeler yapmışlardır. Mesela uyurken kolonya koklatılan bir adam kendini Kahire’de bir dükkanda alışveriş ederken görmüş, ensesine hafif bir çimdik atılan bir kimse rüyada, eskiden kendisine pansuman yapan doktoru görmüştür. Birinin alnına bir damla su damlatılmış, biraz sonra uyanan adam rüyasında İtalya’da temiz havayı teneffüs ederek dolaştığını, şarap içtiğini söylemiştir.

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud kendisinin de bu türe giren bir rüyasını anlatır: Bir gece rüyada Papa’yı ölmüş görüyor. Uyanınca, uzun boylu düşünüyor, buna bir.sebep bulamıyor, kahvaltıda karısı: Sabahın erken saatinde bütün kilise ve manastırların çanları bir gürültü kopardı ki, sorma deyince Freud, şiddetli çan seslerinin bu rüyaya sebep olduğunu anlıyor.

Organlarımızdaki bazı bozukluklar, aksaklıklar da rüya görmemize sebep olur. Hele iç organlar rüyalara büyük etkiler yapar.

Telafi Rüyaları: Bu türe giren rüyalar gerçekleşememiş isteklerimizi yerine getiren rüyalardır. Bunların en basit şekli kendi organizmamızın etkisiyle görülenlerdir. Acıkan bir kimse rüyasında yemek yediğini, susayan su içtiğini görebilir. Cinsi istek de aynı şekilde rüyalara yol açar.

Bu rüyalar genel olarak görene zevk verirler. Ancak, rüyanın telafi edeceği istek şahsın tamamen bilinçaltına ittiği, asla kabul etmek istemediği bir şeyse, zevk vermez. Telafi rüyaları, gizli olsun, açık olsun, çeşitli istekleri hiç olmazsa rüyada yerine getirmekle uykumuzu, sağlığımızı korur. Rüyalarımızın çoğu, bu telafi esasına dayanır.

Korkulu Rüyalar: Telafi rüyalarının bir kısmı doğrudan doğruya korkulu rüyalar arasında yer alır. Çok şiddetli baskı altında kalmış istekler için telafi rüyası görülmesi daima insanı ya korkutur, ya üzer. Bütün gün devamlı bir baskı altında kalmış öyle isteklerimiz vardır ki bilincin sansürü yüzünden bunların varlığına bile ihtimal vermeyiz. Ancak, uyku sırasında bu sansür zayıflayınca, ya da büsbütün ortadan kalkınca yasak edilen istekler kendini gösterir. Bu rüyalar genel olarak, baskı altında kalmış asıl istek gerçekleşmeden önce uyanırız.

Bundan başka ceza endişesi de korkulu rüyalar görülmesine yol açar. İnsanda cezaya uğramak endişesi çok kuvvetlidir. Günlük hayatımızda yaşadığımız çeşitli olayların bazısı bizde bir suçluluk, sorumluluk duygusu uyandırır. Bunları bilinçli olarak düşünmeyiz. Böylece, bilinçaltına itilen bu gibi suçluluk duyulan rüyada kendilerini gösterir.

Ceza endişesinin sebep olduğu rüyalar da korkulu rüyalar arasında yer alır.
Korkulu rüyalarda çocukken korkulan şeylerin zaman zaman kendini göstermesinin de etkisi vardır. İnsan küçükken korktuğu şeyleri bazen rüyada görebilir.

Kaybetme Endişesinden Doğan Rüyalar: Çocuklar da, büyükler de bu çeşit rüyaları sık sık görürler. Bu rüyalar çok sevilen bir kimsenin (anne, baba, çocuk gibi), ya da çok değer verilen bir şeyin (makam, eşya gibi) kaybedilmesi endişesinden doğar.

İnsan rüyada çocuğunu, annesini, babasını ölmüş görür. Öte yandan, telafi rüyalarında da bir kimse ölmüş görülebilir. O zaman rüyayı görenin, o kimseden hoşlanmadığı, ondan kurtulmak istediği anlamı çıkar.

Kaynak: Çankırı Haber


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

indian escorts in dubai pornocu porno hikayeler sex hikayesi hd porno izle paply.org