Ergenlik
Ergenlik

Psikoloji Açısından Ergenlik Dönemi


Psikoloji Açısından Ergenlik Dönemi

Çocuk dünyaya geldiğinden beri onun değişen ve gelişen birçok yönü gözlemlenir ancak özellikle ergenlik çağına girdiği andan itibaren davranışlarında belirgin farklılıklar dikkati çekmeye başlar. Dengeli ve uyumlu ilkokul çocuğu gider yerine oldukça tedirgin, güç beğenen ve çabuk tepki gösteren bir genç gelir duyguları hızlı iniş çıkışlar gösterir. Çabuk sevinir, çabuk üzülür, çabuk sinirlenir, olur olmaz herşeyi sorun yapar, tepkileri önceden tahmin edilemez olur. Derslere ilgisi azalmış, çalışma düzeni bozulmuştur. İstekleri artmıştır. Kendine tanınan hakları yetersiz bulur. Evdeki kuralların çokluğundan ve sıkılığından yakınır. Anne ve babaların uyarılarına birden tepki gösterir, ters yanıtlar verir.

Ergenlik döneminde gençlerin fiziksel görünümleri yetişkin bir birey olmaya yönelik gelişirken, duygusal yönden çalkantılı denilebilecek bir süreç yaşayabilirler. Fakat yaşanan çalkantıların yanı sıra, gençte pek çok olumlu gelişmeler gözlenir. Bir kez gencin soyut düşünme yeteneği önemli ölçüde gelişir. İlgi alanı genişler ve çeşitlilik kazanır, ileride seçeceği mesleklerle ilgili konulara eğilir. Bir şeyleri yapmak başarılı olmak eğilimi gelişir.

Ergenler, ilk zamanlarda bedensel değişimlerine uyum sağlamakta zorluk çekerler. Fakat ilerleyen zaman içinde dış görünümlerinin önemi zaman içinde onlar için giderek artar. Bu dönem kimlik geliştirmede önemli bir dönemdir ve “ Ben kimim? “ , “ Benim doğrularım neler? “ , “Nasıl davranmalıyım? “ , “Toplumdaki yerim neresi? “ sorularına yanıt arar. Karşı cinse ilgi başlar ve onların ilgisini çekebilmeye yönelik tutum ve davranışlarda artış gözlenir.

ERGENLİK DAVRANIŞLARI

Ergenlik
Ergenlik

Ergen bu dönemde aşırı hayal kurar, huzursuz ve kararsızdır. Olaylar karşısında gereğinden fazla sinirlenebilir. İnatçıdır, otoriteye karşı itaatsız olabilir. Ailesine, topluma, öğretmenine, kurallara karşı koymak ister. Gülünç olma, çirkin görünme, alay edilme, ailesinin sosyal statüsünden utanma, hemen her şeyi eleştirme duygularını yoğun biçimde yaşar. Çevresine uyum problemi vardır. Toplum içinde mahcup ve çekingen olabilirler. Bol para ve geniş özgürlük, karşı cinsten arkadaşı olsun ister. Sosyal ve ahlaki ölçülere başkaldırır.

Ailesiyle olan çatışmalarında, sığınacağı liman arkadaşlarıdır. Bu dönemde arkadaşlık bağları çok güçlüdür. Onlarla her türlü sırrını paylaşır. Ergen dışa dönük, faal, sportmen, liderlik özelliğine sahip arkadaşları tercih eder. Sevilmek, beğenilmek, aranmak, arkadaşının yanında olmak arzusundadır. Ancak zeka, yetenek, ekonomik düzey, olgunluk yaş açısından, kendine benzeyeni seçme yüzdesi daha yüksektir. Ergen bu dönemde kendini gösterebilmek için aşırı cesaret denemeleri, kaba saba davranışlar, yalan ve küfür söyleyebilir.

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ DUYGUSAL DEĞİŞİKLİKLER

Başkalarının sizin hakkınızdaki düşüncelerini daha fazla merak etmeye başlarsınız. Daha çok kabul görmek ve sevilmek istersiniz. Yaşamınızın bu döneminde başkalarıyla olan ilişkilerimiz değişmeye başlar. Bazıları daha önemli, bazıları önemsiz hale gelir.

Ailenizden daha çok ayrı kalmaya ve kendi yaşıtlarınızla birlikte olmaya başlarsınız. Hayatınızı etkileyecek kararları kendiniz almaya başlarsınız. Bir çoğunuz vücudunuz konusunda bir imajı geliştirir (çok uzun, kısa, ince vs.) Çünkü ergenlikle birlikte bir çok değişiklik olmuştur ve siz kendi vücudunuzda olanlara hem de başkalarındaki değişikliklere dikkat edersiniz.

Ergenin bu dönemi problemsiz geçirebilmesi için ailesiyle güzel bir ilişki içinde olması gerekmektedir. İstanbul Amerika koleji aileye ve topluma sağlıklı, amaçlı, kendini tanıyan gençler yetiştirip sunmayı hedeflemiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir