Psikolog

Psikolog Nedir?


Psikologlar, davranışın fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönlerini inceler ve hastaneler, klinikler, okullar ve özel uygulamalarda akıl sağlığı bakımı sağlar. Laboratuvar deneyleri yapar, istihbarat, performans, kişilik ve yetenek testleri yapar. Psikologlar anketler, anketler, röportajlar, gözlem ve klinik çalışmalar yoluyla bilgi alırlar.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı psikolog türü vardır:

  • Klinik psikologlar
  • Danışmanlık psikologları
  • Gelişim psikologları
  • Endüstriyel organizasyon psikologları
  • Nöropsikologlar
  • Araştırma psikologları
  • Okul psikologları

Klinik psikoloji en yaygın uzmanlık alanıdır. Klinik psikologlar hastanelerde, özel uygulamalarda ve kliniklerde çalışırlar. Hastaların hastalıklarla (örneğin, inme, kronik ağrı), yaralanmalara (ör. Omurilik yaralanması) ve kişisel krizlere (örneğin boşanma, sevilen birinin ölümü) baş etmelerinde yardımcı olurlar.

Danışmanlık psikologları, hastalara her gün yaşama karşı koymada yardımcı olur. Hastalara çeşitli test sonuçları ve mülakatlar temelinde tavsiyelerde bulunurlar ve genellikle üniversite danışma merkezlerinde, hastanelerde ve özel uygulamalarda çalışırlar.

Gelişim psikologları , yaşamın belirli evrelerinde (örneğin, bebeklik, çocukluk, ergenlik yaşı, yaşlılar) davranış ve gelişim konularında uzmanlaşmaktadırlar. Ayrıca gelişimsel engellerin etkilerini inceliyorlar.

Endüstriyel organizasyon psikologları , işyerlerindeki verimlilik ve yaşam kalitesini artırmaya çalışmaktadırlar. Pazarlama ve yönetim araştırmalarına katılırlar; Tarama, eğitim ve danışmanlık yapmak; Ve genellikle danışman olarak işe alınırlar.

Nöropsikolog beyin davranış ilişkileri çalışmasında uzmanlaşmıştır. Beyin ve omurilik işlevinde kapsamlı eğitimler ve bu işlevin farkındalık, mantık, yargılama, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel faaliyetleri nasıl etkilediği bilinmektedir.

Araştırma psikologları insan davranışlarını ve laboratuar hayvanlarının araştırma merkezleri, üniversiteler, devlet kurumları, işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki davranışlarını incelerler. Motivasyon, düşünme, dikkat ve bellek ile ilgili deneyler yürütürler.

Okul psikologları ilkokul ve ortaokullarda öğrenme ve davranış problemlerini çözmek için öğretmenler, veliler ve okul personeli ile çalışırlar. Öğrenme ve öğretme stratejilerini, sınıf yönetimini ve ebeveynlik becerilerini geliştirir ve madde kötüye kullanımını azaltmaya çalışırlar. Okul psikologları ayrıca engelli öğrenciler ve yetenekli öğrenciler ile birlikte çalışırlar.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

indian escorts in dubai pornocu porno hikayeler sex hikayesi hd porno izle paply.org