Etkili iletişim nasıl olmalı?


İletim sürecinde insanlar % 7 oranında konuşulan sözleri, % 38 oranında ses tonunu ve % 55 oranında beden dilini dikkate alıyorlar.

İletişim yalnızca sözel iletişimden ibaret değildir. Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol, ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir. İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönden etkileyebilir. Konuşmacının bıraktığı ilk izlenim önemlidir. Bu yüzden beden dilini doğru kullanmak gerekir.

Ses tonumuz kullandığımız kelimelere farklı bir anlam katabilir. Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir. Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Sesin kuvvetliliği veya zayıflığı, alçaklığı veya yüksekliği dinleyicinin her zaman ilgisini uyandırır.

Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişi için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdaki anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz. Bunun için aşağıdaki yöntemlere dikkat etmeliyiz.

Etkili dinleme için için

  • Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.
  • Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmeliyiz.
  • Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.
  • Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.

İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına “empati” denir. Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır. Empati kurmak konuşmacı ve dinleyici için önemlidir.

Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “sen dili” denir. “ben dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.

Ben dilinde kişi karşısındakine empati ile yakşalır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak yardım olmaya çalışır. Örneğin, geç kalan bir arkadaşımıza “Her zaman geç kalıyorsun!” demek yerine “Seni görmeyince meraklandım.” demek olumlu bir iletişim biçimidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

indian escorts in dubai pornocu porno hikayeler sex hikayesi hd porno izle paply.org