Psikoterapi

  • Hangi Durumlarda Psikoterapi Yardımı Almalıyım?

    *İki haftadan uzun süren çöküntü hallerinden çıkmak için. *Tüm varoluşsal sorunlarda, kendini yeniden gözden geçirmek için. *Takıntılı düşünce ve davranışlardan kurtulmak için. *Yaşamı engelleyen, her...

  • Psikoterapi Hakkında Yanlış Bilinenler

    Biliniz ki psikoterapist sizin adınıza karar alacak bir ruh sağlığı uzmanı değildir. Psikoterapistin görevi sizin adınıza karar vermek değil, sizi kendi seçimlerinizi yapma ve kendi...

  • Psikoterapi Nedir?

    Psikoterapi, zihinsel sağlık sorunları, duygusal zorluklar ve bazı psikiyatrik bozukluklara yardımcı olabilecek bir dizi tedaviyi ifade eder. Psioterapi, bireyin ruh sağlıklarına ilişkin problemlerin, profesyonel kişilerle konuşulması yoluyla...