Anksiyete
Anksiyete

Delilik Nedir?


Delilik tanı ve tedavisi nedir, Delilik belirtileri hakkında kısa bilgi.

Akıl hastalıklarının en şiddetlisi deliliktir. Yalnız, delilik tıbbi değil, hukuki bir deyimdir. Hukuk bakımından bir deli, toplum içindeki normal düzene ayak uyduramayan, bu bakımdan hem kendi menfaati, hem toplumun menfaati için özel kontrol altında bulundurulması gereken kimsedir.

Psikiyatride deliliğe psikoz denir. Delilik (psikoz) organik de, fonksiyonel de olabilir. Deliliğin birçok çeşitleri, sebepleri vardır.

Yalnız, bütün bu sebepler iki bölümde toplanabilir, Bunlardan birincisi yaş, soya-çekim, çevre, iklim vb. bakımından akıl hastalığına elverişli bir bünyede olmak, İkincisi de, çeşitli zehirler, hastalıklar vb. etkisiyle akıl hastalığına yakalanmaktır.

Piskozların başlıca çeşitleri şunlardır;

Melankoli: Daha çok orta yaşlardaki kadınlarda görülür. Daha ileri yaşlardaki erkeklerde de olur Hasta müthiş bir sıkıntı, buhran hisseder. Kendi kendisini çeşitli suçlarla, günahlarla itham eder.

Depressif Mani: Mani ile ruhi çöküntünün bir arada olmasıdır. Maniye tutulmuş bir kimse yorulmak bilmeden konuşur. Kendisinin çok kudretli, çok önemli bir kimse olduğuna inanmıştır. Bu gibi kimselere manyak denir. Ruhi çöküntü içinde bulunan manyakların bütün hareketleri çok ağır, bitkin bir hal gösterir.

Bunama: Yaşlı kimselerde rastlanan bir psikozdur. Beyindeki kan damarlarındaki çeşitli değişiklikler bunamaya yol açar.

Şizofreni: Ağır bir psikoz çeşididir (Bk. Şizofreni).


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

indian escorts in dubai pornocu porno hikayeler sex hikayesi hd porno izle paply.org