B tipi kişilik özellikleri nelerdir?


Yoğun stres altında bile sakin kalabilen, hırstan ve rekabetten uzak insanlardır. Randevularına geç kalabilir, önemli görüşmeleri erteleyebilirler. Hiçbir şey onlar için vazgeçilmez değildir. Duygularını ifade etmekte özgür davranırlar, insan ilişkilerinde son derece uyumlu, özverili ve samimidirler. Onlar için arkadaşlık önemli bir kavramdır. Birlikte hareket etmekten, bir gruba ait olmaktan mutlu olurlar.

Değişik ilgi alanları vardır. “Her şeyin en iyisi olsun” düşüncesinde değillerdir ve ayrıntılara takılmazlar. Hataları anlayışla karşılayabilirler. Esnektirler. Başkalarına yardım etmekten zevk duyarlar. Küçük olaylardan mutlu olurlar. En önde olmak gibi bir kaygıları yoktur. Kötü olaylara takılıp kalmazlar. Karşıt fikirlere ve eleştiriye açıktırlar. Farklı durum ve ortamlara kolaylıkla uyum gösterebilirler, bir konuya takılıp kalmazlar. Sakin, rahat ve programlıdırlar.

Kafalarına koyduklarını doğru zamanda uygulamaya koyarlar ve karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı toleranslıdırlar. İnsanları kırmamaya özen gösterirler. Kurallara uyarlar, hatta bazen gereğinden fazla kuralcıdırlar. İnsanlara karşı saygılıdırlar. Zaman zaman aşırı fedakar davranabilirler ve başkalarını kendilerinden daha çok ön planda tutabilirler. Olumsuzluklara çok takılmaz ancak çabuk vazgeçebilirler. Çaba harcamaktan kaçınarak, başladıkları işi sonuna kadar götürmek yerine hemen pes edebilirler. İnat, ayak direme gibi davranışları olmadığından, isteklerini elde etmekte daha fazla zorlukla karşı karşıya kalabilirler. Zaman zaman çaresizlik duygusuna kapılabilirler.

Özellikle vurgulamak isterim ki A tipi ya da B tipi tutumlar bir kişilik yapısı değildir. Burada bahsedilen, kişisel tutumlardır. Kişinin olaylar ya da durumlar karşısında tavırları ve davranışları, bireyin A tipine ya da B tipine olan yatkınlığını gösterir. Bir insanın sadece bir tutum türüne mutlak uyum yoktur. İnsanlar ister A tipi olsun ister B tipi, yaşanılan olayların tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini bilmek gerekir. Buradaki temel etken, olaylara bakış açımızdır.

Yapılan araştırmacılar, A tipi kişiliklerin hastalıklara daha yatkın olduğunu ve A tipi tutumlara sahip kişilerin kalp hastalıkları ve beyin damar tıkanıkları sorunlarını daha sık yaşadıklarını, hatta ölümcül sonuçlarla karşılaşabildiklerini gösteriyor. Buna karşın, B tipi tutumlara sahip insanlar, kanser ve diğer ölümcül sayılabilecek hastalıkları yenebiliyorlar. California Üniversitesinde görevli Prof. Pelletier, günümüzde karşılaşılan pek çok hastalığın stresle yakın ilişkisi olduğunu belirterek, A tipi kişiliklerin stresi çok daha yüksek düzeyde yaşadığını söylüyorlar.

San Francisco’da yaşayan ve doktorların yaşamasına imkan vermediği halde hızla iyileşen yedi ayrı kanser hastası üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, bu hastalıkların B tipi kişilik tutumları sergileyen insanlar oldukları gözlemlenmiştir. Meditasyon ve spor yapmak, sebze ağırlıklı beslenmek, gibi ortak özellikleri olduğu saptanan bu insanların, özellikle hastalıklarından sonra bireysellikten daha da uzaklaştırdıkları ve başkalarına  yardım etmekten daha fazla mutlu oldukları anlaşılmış, manevi duyguları daha gelişmiş ve iyileşeceklerine yürekten inandıkları saptanmıştır. Manevi duyguları gelişen hastalıkların hızla iyileştikleri bu araştırmalarla sabitlenmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pornocu porno hikayeler sex hikayesi hd porno izle paply.org